Tabela 2. Procentualno učešće poslovnih subjekata u stranom vlasništvu posmatrano prema zemlji porijekla vlasnika (za određene zemlje)
Označite vaš odabir i odaberite između tabele na ekranu i formata datoteke. Savjeti za označavanje

Za varijable koje su obilježene sa Odaberite najmanje jednu vrijednost, potrebno je odabrati barem jednu vrijednost

Zemlja Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 13 Izabrano

Traži

Godina Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 5 Izabrano

Traži


Broj odabranih ćelija podataka je: (maksimalni dozvoljeni broj je 100 000)

Prezentacija na ekranu je ograničena na 1 000 redova i 100 kolona


Broj odabranih ćelija prelazi dozvoljeni maksimum 100 000.
Kontakt i informacije

Informacije

Jedinica
%
Kontakt
contact@monstat.org
Izvor
Uprava za statistiku Crne Gore
Matrica
MNE027
Fusnote

Fusnote

Više informacija na ovom linku link .